Centrum Gospodarcze im. Mikołaja Kopernika

Logo: Centrum Gospodarcze im. Mikołaja Kopernika

Think Tank gospodarczy, zajmujący się analizowaniem sytuacji gospodarczej, zbieraniem danych o firmach i analizowaniem ich oraz edukacją ekonomiczną. Najważniejszym celem działania Centrum będzie propagowanie zdrowego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, szczególnie opartego na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych.

Centrum zostało stworzone przez byłych dziennikarzy Rzeczpospolitej, najpoważniejszej gazety gospodarczej w Polsce. Chcemy ocalić najcenniejsze cechy, którymi ta gazeta przez lata przyciągała czytelników ze sfer gospodarczych. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie do stworzenia wiarygodnego i fachowego ośrodka opisującego i komentującego wydarzenia gospodarcze oraz propagującego najnowocześniejsze rozwiązania

Planujemy stworzenie platformy dla dyskusji o rozwoju gospodarki. Chcemy by w debatach brali udział zarówno politycy jak i przedsiębiorcy zainteresowani szybkim, ale i zrównoważonym rozwojem Polski. Będziemy współpracować z wszystkim mediami tak by nasze inicjatywy, takie jak debaty, seminaria, analizy, nagrody, rankingi, znalazły możliwe szeroki oddźwięk i docierały do szerokiego kręgu odbiorców.

Nasze zainteresowanie w początku działalności będzie się skupiać szczególnie na  sytuacji gospodarczej kraju, problemach sektora energetycznych, rynku i instytucjach finansowych, oraz nowych technologiach. Szczególną znaczenia będziemy przywiązywane do jakości i kompletności przygotowywanych informacji oraz oferowanie kompletnych baz danych o podmiotach gospodarczych.

Chcemy stworzyć wiarygodną markę liczącą się w sferach biznesowych, ale też znaną wśród ludzi nie interesujących się szeroko rozumianą gospodarką.

Paweł Jabłoński
i zespół CGMK